((خودبيني))

اختلاط اهل دل خوبست اهل دل كجاست

آنكه حل سازد يكي از اين همه مشكل كجاست

روزگاري شد  كه   سرگردان   كوي   حيرتم

يك   نفر  پيدا   نشد  تا  گويدم منزل كجاست

غرق در درياي خود بيني شدم درداكه نيست

ناخداي  كاملي  تا   گويدم  ساحل  كجاست

ليلي ما را  همي  گويند  كاندر محمل  است

كس نمي گويد كدامين كاروان محمل كجاست

منكه  هرگز   برجنون  خويش   منكر   نيستم

با من  مجنون  نمي گويد  كسي عاقل كجاست

                                     

                                      ((صامتا))هركس  به  جرمي  دور از دلدار ماند

پس دراين درگه ندانم بنده ي مقبل كجاست  

التماس دعا...

زنده ياد صامت بروجردي

به چاپ رسيده در كتاب

ستارگان درخشان قادسيه

((غم نامه))

شد عيان ماه محرم،موسم غربت رسيد

شد،دوباره، ما ماتم موسم هجرت رسيد

عاشقان بارسفربسته زجان بگذشته اند

از مدينه سوي دشت نينوا دل بسته اند

در زمين كربـلا بر پا شد آه و نـــوا

نـاله ها العطش آيد بگوش از خيمه ها

مـوسـم جـان دادن فرزند زهرا آمـده

وقت پر پر گشتن گلـها به صحرا آمده

حلق اصغر پاره گردد از جفاي كافرين

يـا وداع قاســم و اكــبر وداع آخـرين

علقمه گلگون شود ازداغ سردارحسين

اوابالفضل رشيداست ياروغمخوارحسين

يا حسين در روز عاشورا بيايد فاطمه

او نظـاره مي كند بر خيمـه ها بر علقمـه

روز عاشـورا بود روز وداع عاشـقان

وعــده ديدار زيـنـب با بـرادر تا جنـان

خون فشان از داغ تو چشم ودل ((فرزانه))است

چون بـداني خود كه او در راه تو ديـوانه است

التماس دعا...

مسعودعسگري((فرزانه))

به چاپ رسيده در كتاب آتش عطش

 

((نداي قدسيان))

مي شنوم زقدسيان هردم اين زمزمه                     وارد  كربلا   شده  پسر   فاطمه

          خسرو عالمين        برعلي نور عين

يا حسين يا حسين يا حسين ياحسين

نداي هل من ناصر از كربلا ميرسد                       نواي بانگ كاروان به سما ميرسد

شد به تن رخت غم        در عزاي حسين

يا حسين يا حسين يا حسين ياحسين

اي اهل عالم بشنويد اين شعار من است      جان بازي اندر راه دين افتخار من است

                                                   هست بابم علي         آن شه مشرقين

يا حسين يا حسين يا حسين ياحسين

       اين نهضت من نهضت سرخ آزادگي است        مردن براه دين حق  بهتر از زندگي است

مي كنم زنده من      جنگ بدرحنين

يا حسين يا حسين يا حسين ياحسين

    بار  دگر  بزم  عزا  شيعيان  شد  بپا                     هر دم  رسد  بگوش  جان  بانگ  شور  ونوا

اي ((غلامي))بگو     باز با شور وشين

يا حسين يا حسين يا حسين ياحسين

التماس دعا...

رحمان غلامي

((آتش غم))

 

       باز محنت آتشي زد بر دلم                                             پنجه ي غم زد به هم آب و گلم

        بسته غم در سينه ام راه نفس                                          نا له ام از دل بر آمد چون جرس

        يادم آمد چونكه با صد شورو شين                                   شير خوار شاه مظلومان  حسين

         بهر حجت،حجت ذات خدا                                          برد  او  را  سوي  ميدان  بلا

       پيش چشم آن گروه كفر كيش                                       برد اصغر را به روي دست خويش

       آمدآن پيكان كين تا پرچوجست                                   بر  گلوي  نازك  اصغر  نشست

دل زغم((محزون))تو كم پر آه كن

شرح اين  ماتم  دگر  كوتاه  كن

التماس دعا...

زنده ياد حاج غلامحسين طبرخوني

((محزون))

((انتظار  ديدار))

از خيمه برون آمدفرزند حسن عطشان                              گفتا كه منم قاسم هم جانم وهم جانان

آيـم  مييدان  بـاكام  عطشان

در راه قـران من ميدهم جـان

مظلوم يا قاسم،مظلوم يا قاسم

عمــه نظري بنـما بر حـال پـريشانم                                   از بهر همه طـفلان غمـگينم وگريانم

آيـم  مييدان  بـاكام  عطشان

در راه قـران من ميدهم جـان

مظلوم يا قاسم،مظلوم يا قاسم

تيره شده اين دنيا بعد از عـلي اكـبر                                  ترسم كه اگر بـمانم بينم گلوي  اصغر

آيـم  مييدان  بـاكام  عطشان

در راه قـران من ميدهم جـان

مظلوم يا قاسم،مظلوم يا قاسم

گفتا كه عمو جانم عازم سوي ميدانم                                 رخصت بدهي امشب بر فاطمه مهمانم

آيـم  مييدان  بـاكام  عطشان

در راه قـران من ميدهم جـان

مظلوم يا قاسم،مظلوم يا قاسم

مردن چو عسل باد بر كامم عمو جانم                                   از  دوري  بابايم   دلگيرم   و  نالانم

آيـم  مييدان  بـاكام  عطشان

در راه قـران من ميدهم جـان

مظلوم يا قاسم،مظلوم يا قاسم

اوسط حسن باشد با قامت رعنايش                                    ((فرزانه))نگو قاسم رفته سوي بابايش

آيـم  مييدان  بـاكام  عطشان

در راه قـران من ميدهم جـان

مظلوم يا قاسم،مظلوم يا قاسم

التماس دعا

مسعود عسگري((فرزانه))

((يوسف ليلا))

               

                سرو   دل   آرا ،  يوسف    ليلا                             خميده ام زمرگ تو در اين بيابان

              علي علي جان      علي علي جان

             به قامت رساي تو  كنم   نظاره                              چو جان من به همرهت بري هماره

                بگو چسان به خيمه گه روم دوباره                           تو   پاره   پاره   ميان   ميدان

             علي علي جان      علي علي جان

/ 1 نظر / 25 بازدید
متهم

سلام وبلاگ قشنگي داري. اميدوارم موفق باشي خوش بحالت، نه بخاطر قشنگي وبلاگت خوش بحالت، نه بخاطر زنده بودنت خوش بحالت، بخاطر آزاد بودنت بدا بحالم، چون فقط تا چند روز ديگه آزادم! اميدوارم که تو اين مدت کمي که مي تونم به وبلاگم سر بزنم، شما رو هم ببينم. در ضمن خوشحال مي شم که با هم تبادل لينک کنيم به اميد ديدار، اي انسان آزاد